lørdag den 13. oktober 2012

Niina Svartberg: Belöningsträning för konkurrenslydighet

Niina Svartberg (Foto: Michael Varding-Hasse)

Jeg havde inviteret Niina Svartberg til Danmark onsdag til fredag denne uge – og det blev en fantastisk oplevelse! Onsdag aften var der et tretimers foredrag om Belöningsträning för konkurrenslydighet i Solrød, som havde trukket flotte 47 deltagere.

Mine noter er renskrevet nedenfor, jeg beklager at det ikke er så struktureret, men håber de kan være nyttige alligevel.

Foredraget handlede om, hvordan man får hunden til at performe til konkurrence ligesom den gør til træning. Hunden arbejder for at få belønning, og det er nyttigt at have et bredt udsnit af belønninger, og kunne præsentere de enkelte belønninger på en hensigtsmæssig måde, så man i en given situation får bedst udbytte af den, dvs. den er en fordel i forhold til træningen.

Før belønningen præsenteres skal hunden have et belønningssignal, som fortæller at der er en belønning på vej og arbejdet er slut. Fx fortalte Niina, at hun fx giver sit signal (Værsgo) når hun er i skjul i fællesøvelserne, og så må hunden forlade positionen – den var vi lige nogen der har vendt mere end et par gange oppe i hovedet :-)

Mens øvelserne udføres skal der være tavshed, for sådan er konkurrencesituationen – ikke kvitteringer undervejs (dygtig!), men tavshed. Tavshed fortæller hunden at den gør rigtigt. Hvis føreren siger noget er det et fejlsignal, og det må gerne være humoristisk. Det skal gerne bidrage til at hunden bliver stædig og vil arbejde endnu hårdere for at få belønningen. Timingen af fejlsignalet er vigtigt! Det skal komme mens der fejles.

Man skal være nærværende i belønningen, belønningens værdi skal smitte af på en selv som fører.
Belønningen kan anvendes til at udfordre hunden, når man er kommet godt i gang med momenterne, fx sit hvor godbidden ligger foran hunden, dæk hvor godbid holdes over hunden eller fri ved fod, hvor bolden holdes et stykke ud for hunden. Og naturligvis blev det understreget, at alle hunde er forskellige, så man skal iagttage sin hund, og se hvordan de enkelte belønninger og måder at præsentere dem på fungerer. Hunden er facit!

Hundens attitude er vigtigere end dens adfærd: Hvis den ikke vil, så er det lige meget hvad den kan. Hvilke følelser ønsker jeg at min hund skal have, når vi træner? Igen afhængig af hunden er det forskelligt hvordan man skal fokusere. Hvis hunden gerne vil gå tæt op ad føreren, så skal der arbejdes med at den gerne vil være væk fra føreren og vice versa. Hunden skal se føreren som en god coach!

De tre trin i indlæreingen: 1. Indlæring af adfærd (de enkelte dele af øvelserne). 2. Indlæring af færdige øvelser. 3. At præstere godt til konkurrencer. Sidstnævnte omfatter fx konkurrencesituationen, forkommandoer, forstyrrelser, flere øvelser i træk, belønninger i konkurrencesituationer.

Den konkurrencemæssige træning var fokus i sidste del af Niinas indlæg. Hunde er fantastisk til at diskriminere, så de véd hvornår det er konkurrence (hvor man ikke kan få belønninger) og træning (hvor man kan få belønninger). Så vi skal tilrettelægge træningen så vi får reduceret forskellen mellem træning og konkurrence.

Fx kan vi arbejde med at skabe nervøsitet i førerne. Videofilme og fortælle at alle skal kommentere filmen bagefter; træne med nogen man ikke bryder sig om osv. Man skal overtræne, så man under træning ikke altid højst træner til det konkurrencemæssige niveau: længere varighed, længere afstand, skæve kast af apporter osv., så det bliver nemmere til konkurrencer end til træning.

Til konkurrencer har man ét forsøg, så til træning skal vi stræbe efter at lykkes i første forsøg. Ikke ekstraforsøg, men vi skaber en ny første situation.

Herefter talte Niina om overgangen mellem øvelserne: øvelse --> belønning --> rutiner --> øvelse.

De konkurrencemæssige belønninger skal også trænes, den sociale kontakt, de belønnende ord, at lære hunden at næste øvelse er en belønning i sig selv osv.

Rutinerne før næste øvelse (forkommandoer) kan fx være:
  • Noget med aktivitetsniveau (animere hvis vi vil have tempo, dæmpe hvis vi skal have ro)
  • Give retning: pege, gå i den rigtige retning. Niina gav eksempel med at pege på en plet foran hunden før fællesdæk og at bakke ind i udgangsposition ved fjernkontrol (for at fortælle hunden at fokus skal være bagud)
  • Del af øvelsen (plante tanken i hunden), fx vise hunden håndtegn til det første moment i lynet (det som blev brugt ved indlæring), for at den skal tænke over at det er første position. Og rutinerne skal være korte, de skal altid fungere og der kan være meget kort tid mellem øvelserne.
Niina bruger ikke fejlmeldinger i konkurrencesituationer. Hun roser hunden, fordi hun har brug for den positive attitude til de næste øvelser.

Et fantastisk inspirerende foredrag, med masser af ideer som skal overvejes til træningen fremover.

LP-undervisningen torsdag og fredag bliver omtalt i næste blog, som kommer i aften :-)

Ingen kommentarer: