lørdag den 1. august 2009

Chicken camp, workshop 2 og 3, dag 5 og 6

Fokus på dag 5 og 6 - og det meste af kursets sidste dag i morgen – er træning. De to øvelser vi træner med hønsene er:
 • at den ene skal kunne gå to gange rundt om to røde kegler placeret i hver sin ende af bordet, uden forstærkning
 • at den anden skal kunne gå to gange i ottetal mellem to gule kegler placeret i hver sin ende af bordet, uden forstærkning

I virkeligheden handler det dog om at ændre vores egen adfærd. Hønsene gør præcis det vi forstærker dem for, og alle de fejl vi oplever i hønsenes adfærd i forhold til den endelige øvelse kan henføres til noget vi har forstærket, uden at have ønsket det.
Den fri spørgetid i dag, lørdag, bliver brugt til at diskutere coachens rolle, og om der kan gøres mere på kurset for at styrke færdigheder på dette område, uden at det går ud over andet. Konklusionen bliver at der udarbejdes et spørgeskema, hvor den enkelte kursist på forhånd skal angive hvilke områder de ønsker at blive styrket på inden kurset, og skal udfylde et tilsvarende hvor de angiver, hvordan de har udviklet sig. Der skal vist arbejdes lidt med, hvordan dette bliver et operationelt værktøj …
Cecilia og jeg synes vi fungerer rigtigt godt sammen, og er gode til at coache hinanden, så vi fortsætter bare i samme gode stil.
Vi fortsætter med træningssessioner à 44 minutter, hvor hver af os har 2 x 10 minutter som vi disponerer helt over. Cecilia og jeg kører nu fast følgende struktur:

 • Coachen henter trænerens høns
 • Træneren gør bordet klar med kegler og kommer godbidder i foderkoppen
 • Træneren fortæller coachen hvordan øvelsen ønskes gennemført, fx 4 runder med 3 forstærkninger i hver, og med angivelse af hvor man vil klikke (zone) og hvor man vil belønne (zone) – dvs. træningen er planlagt. Vi går helt bort fra tidsstyring af de enkelte forløb
 • Træneren fortæller også coachen hvad der ønskes særligt fokus på, fx ens eget kropssprog, om hønen bevæger sig når der klikkes osv.
 • Der trænes, coachen tager hønen hvis den gør ”forkert”, ellers fortsætter øvelsen
 • Når forløbet er slut, typisk efter 1-2 minutter, evalueres kort på stedet
 • Coachen skifter høne

Indimellem 44 minutters sessionerne er der typisk en lille omgang med Bob Bailey, hvor han kommer med kommentarer til forskellige forhold baseret på hans iagttagelser af os i træningen. Fx hvordan uhensigtsmæssige mønstre brydes.
Hvis jeg skal opsummere ovenpå de to dage er den korte udgave: begge mine høns er blevet meget dygtigere, og det er et udtryk for at jeg selv er blevet meget bedre. Specielt har jeg forbedret mig på disse områder:

 • Først og fremmest er jeg blevet meget bedre til at planlægge. Det nytter ikke at gå i gang med at træne, hvis man ikke ved præcis hvad man ønsker (timing, kriterier, belønningsrate)
 • Mit kropssprog er meget mere kontrolleret. Jeg får alt for tydeligt signaleret hvad jeg vil, og da jeg får kontrol over kropssproget, bliver det pludselig klikkeren der reageres på. Jeg øver også indimellem uden høne, for at få dette til at fungere.
 • Jeg bliver meget bedre til at bruge klikkeren også med venstre hånd. Når der skal belønnes hensigtsmæssigt er det rigtigt smart at kunne skifte hånd og dermed præsentere belønningen optimalt.
 • Jeg bliver meget bedre til at se mønstre. Når der i disse relativt simple øvelser er begrænsede (men dog rigtigt mange!) muligheder for at belønne, bliver der hurtigt et mønster. Det vi ønsker er at klikke for hønsene bevæger sig, helst i den rigtige retning, og belønne i den retning de skal forsætte. Hvis vi kommer til at klikke når hønen ser på os, eller når den står stille, er det pludselig den adfærd vi får. Og hvis vi belønner de samme steder flere gange, og pludselig ikke belønner dér, stopper hønsene og venter på forstærkningen. Ja, man lærer at tænke over hvor og hvordan man belønner :-)
 • Mere tålmodighed er en dyd – der er ikke genveje til resultaterne, hvis man fx skal rette et indlært mønster.

Og tænk i morgen er det allerede forbi, syv intensive dage er fløjet af sted, og der er rigtigt lang tid til de to sidste workshops jeg skal på til næste maj.

I nedenstående klip kan man se mig i gang med at indøve er uønsket mønster hos min ottetals høne (læg mærke til hvordan den, når den går væk fra mig, ikke fortsætter ud mod den fjerne kegle), og Bob Bailey giver noget konstruktiv feedback :-)


Ingen kommentarer: