lørdag den 6. december 2008

Klikkerinstruktøruddannelse - 5. december 2008

Så nåede vi til femte dag af de i alt ni, som udgør klikkerinstruktøruddannelsen.
Igen en spændende dag med en god blanding af teori, træning af egne færdigheder, planlægning af undervisning og afprøvning af undervisning i praksis.

Vi fik en interessant og meget lærerig opgave at starte med: Vi blev opdelt i 2-mands grupper, hvor den ene var fører og den anden hund. Hundene blev sendt udenfor mens førerne fik deres instrukser. Opgaven var at vi ved brug af klikker/verbal ros skulle indlære øvelserne fremad, tilbage, højre, venstre og stop ved hjælp af meningsløse kommandoer. Jeg valgte Futlihut, Tootsie, Hutlihat, Vrumm og Schyyy. Min ”hund” Lillian var rigtigt dygtig og tilbød en masse adfærd, og da jeg samtidig måtte stå med et papir i hånden med kommandoerne var det ikke så nemt at fange adfærden, klikke korrekt, og huske hvilke signaler der skulle sættes på. Så øvelsen havde flere gode pointer, væsentligst at de valgte meningsløse kommandoer er præcis lige så intetsigende som Fremad, Tilbage, Højre, Venstre og Stop for hunden. Men vi tror (nogen gange?) at de giver mening for hunden …
Så skulle vi vise hvor langt vi var kommet med vores hjemmeopgaver, specielt opsamling i kurv, og jeg fik nogle gode tips om hvordan jeg skal placere mig i forhold til Lille Bjørn, når vi arbejder med at skabe interesse for baljen, som genstandene skal opsamles i.
Christina Ingerslev holdt et indlæg om flow (træning i et glidende forløb) og fejlfri indlæring (ved omhyggelig planlægning kan vi i teorien opnå, at vi hæver kriterierne så tilpas, så hunden hele tiden får en 100 % succesrate). Fejl, dvs. adfærd der ikke lever op til de valgte belønningskriterier, skal undgås, men opstår stort set altid. Der er forskellige måder at behandle fejl på:
  • Forebygge – hvis du er ret sikker på at hunden vil løbe ud når du kaster apporten, så klik den for at blive siddende
  • Passiv fejlmelding – vent til hunden gør det rigtige
  • Aktiv fejlmelding, som forudsætter at hunden er så langt i indlæringen, at den véd hvad den burde gøre – fx ved at begynde forfra eller stoppe træningen
  • Fortsætte – ignorer fejlen og træn videre eller bed hunden om at gøre noget, som kan belønnes

Metoden afhænger af situation og hunden.
Karen Ulrich demonstrerede med Lupus indlæring af at kravle baglæns ved fri shaping. Og efter frokost skulle vi træne dette selv. Det gik fint med Lille Bjørn, han synes det er en sjov øvelse, så den kunne vi gentage rigtigt længe, og efterhånden kunne han gå 5-6 små skridt bagud. Indimellem kom der tilbud på forskellig anden adfærd (dæk er meget populær), men han fangede meget hurtigt pointen.
Så skulle vi i grupper af fire planlægge undervisning af et begynderhold i de fire øvelser: komme når der bliver klart, gå pænt i snor, hilse pænt på mennesker samt blive på stedet. Det gav anledning til en del spændende diskussioner af, hvordan man introducerer disse basale øvelser.
Derefter skulle de fire på skift være instruktør for de tre andre i de fire øvelser - det var lidt svært at skulle spille begyndere, når alle hundene var ret dygtige :-)
Og endelig var der opsamling i plenum, hvor Karen Frost kom med en masse godt feedback.
Selvom det var ”begynder”øvelser fik vi vist alle noget med hjem også i forhold til vores egne hunde og træningen af dem, og ikke mindst i forhold til næste hvalpehold, som bliver udsat for os :-)
Og pludselig var dagen så gået og hunde og mennesker kunne køre trætte og tilfredse hjem.
PS: Også rammerne for kurset var fantastiske:

  • Der er meget fine træningsmuligheder på græs, i hal og i køkkenet
  • Der var kage både formiddag og eftermiddag
  • Og i frokosten var der mulighed for at se fotos fra Mettes tur til Galapagos

Ingen kommentarer: