lørdag den 30. januar 2021

Årets første rallyprøve

Top-3 fra begynderklassen (foto: Anette Willumsen)

I dag var DKK vært for årets første officielle rallyprøve.

Lonni og jeg har talt om, hvordan vi kan få gang i rallyprøverne igen. Indrømmet, det er lidt bøvlet med et forsamlingsforbud på 5, men sådan er vilkårene.

Det er blevet afklaret jf. SENESTE-DKK-COVID-19-retningslinjer-for-hundesport.pdf at ”Personer, der er til stede i kraft af deres ansættelsesforhold, f.eks. trænere eller dommere, tæller ikke med i opgørelsen af de 5 ovenstående personer. Efter kontakt med Politi og Kulturministeriet for uddybning af ovenstående, vurderer DKK, at der - for at kunne benytte sig af denne undtagelse - skal der foreligge en skriftlig (ansættelses- )aftale mellem kreds/klub og den enkelte instruktør/medhjælper/dommer. Der behøver dog ikke være tale om, at den enkelte skal honoreres for sit arbejde med løn.

Jeg har foreslået en udgave, hvor der er én official, der står for alt det formelle: er dommer, tidtager, sekretær og prøveleder. Vi har aftalt tre prøver, hvor vi forsøger at praktisere det.

Den første blev afholdt i dag på DKKs lufteområde ud mod Jersie Strandvej. Først havde vi opslået championklasse og seniorklasse, for at få lidt flere med blev der også åbnet for begynderklasse.

I dag skulle vi så afprøve konceptet, med 7 champions, 6 seniorer og 9 begyndere.

Championbanen

Ud fra min egen oplevelse og de tilbagemeldinger, jeg har fået var det en stor succes. Tidsplanen var lidt for optimistisk, men ellers kørte det bare.

Hvad var anderledes i forhold til prøverne i gamle dage?

  1. Én official, hvor der tidligere var dommer, tidtager (flere dommere tager dog selv tid), sekretær og prøveleder
  2. Der var – på den generelle dispensation fra Rallyudvalget, så længe forsamlingsforbuddet er under 20 – ikke udbudt alle klasser
  3. Banerne blev udsendt pr. mail i går aftes kl. 21, og dermed kunne tiden til banegennemgang reduceres
  4. Der var udsendt detaljeret tidsplan, så hver gruppe af deltagere vidste cirka hvornår, de skulle møde regne med at komme op
  5. Championklasse og begynderklasse var begge opdelt i to grupper, og der var dermed ikke samlet præmieoverrækkelse. Det var heldigt, at top-3 i championklasse var med i anden gruppe, og den bedste ekvipage af første runde af begynderklasse, ventede på at anden gruppe var færdig, og kunne dermed få sin roset på dagen (som de vandt)
  6. Vi havde annonceret på forhånd, at arealet var DKK’s lufteareal, ikke det perfekte område til en rallyprøve, men bestemt godkendt. Man kan se på fotoet, at det er lidt ujævnt, men der var ingen, der var utilfredse med det. Som nævnt var der 22 starter, resultaterne kan ses her: Prøve resultat (hundeweb.dk) Resultaterne tyder bestemt ikke på, at arealet har haft en negativ betydning.

I morgen er der en tilsvarende prøve med begynderklasse (12) om formiddagen, og champions (9) og seniorer (7) om eftermiddagen.

Den 13. februar er der en prøve kun for øvede og eksperter.

Helt ærligt, så har jeg fået lyst til flere prøver, så der kommer nogle flere 😉

Selvfølgelig betyder økonomien også noget. Alle prøverne afholdes i DKK-regi, og gennemførelsen er Rallyudvalgets bidrag til at genere indtægter i en tid, hvor der ikke afholdes ret mange prøver.

Fotoet for oven er taget af Anette Willumsen og er top-3 fra begynderklasesen:

  1. Sofie Hvid Haurholm & Australian Shepherd Khetashio Blazing Star 99 point
  2. Kim Haraldsen & Mastiff Hugedogge Eagle 98 point
  3. Lonni Prirsching & Australsk Kelpie Skovfarmen's Blue Ulfrikr 96 point,

Ingen kommentarer: