onsdag den 20. september 2023

Alting har en ende …

DM 2023 (foto: Helle Happy Dalsgaard)

DKK’s Rallyudvalg blev etableret i 2013, indtil da havde rally været en del af LP-udvalget. Johanna Allanach havde spurgt om jeg var interesseret i at være med og den 29. januar 2013 fik Pia Hansen-Schwartz og jeg en mail fra Johanna med emnet ”Velkommen til DKK's Rally Udvalg!”.

I 2016 begyndte der for alvor at ske noget på Nose Work fronten, Johanna var drivkraften i det, og en dag spurgte hun, om jeg ikke ville overtage formandsposten i Rallyudvalget. Den 8. juni 2016 skrev Christina Kiil, daværende direktionssekretær i DKK, en mail til Johanna, Lonni Prirsching (som sekretær for Rallyudvalget), Pia og mig med emnet: ”Rokering i Rally udvalget”: ”Kære alle. Da Johanna nu skal være formand for det nye udvalg – Nose work, har DKK’s bestyrelse godkendt at Johanna stopper som formand for Rally udvalget. Hun vil dog stadig være en del af udvalget. Paul Lysholdt overtager formandsposten i Rallyudvalget.”

Det har jeg været indtil 31. marts 2023, hvor jeg efter at have kørt parløb med Helle Gadeberg 4-5 måneder formelt overdrog formandsposten til hende, men fortsat er en del af udvalget.

For en uge siden skrev jeg til Helle og Lonni, at jeg stoppede: ”Jeg behøver ikke begrunde det, men basalt handler det om, at lysten til at være en del af udvalgsarbejdet ikke er der længere.” Formelt sker der med udgangen af september. 

Jeg elsker at være involveret i ting, som jeg brænder for. Men jeg mærker godt efter, for hvis jeg ikke brænder for det, så brænder jeg ud.

Jeg kom til at tænke på to situationer, som minder om denne:
  • Jeg var initiativtager til nogle projektlederklubber i Dansk IT’s regi. De blev meget populære, jeg stod for et par af dem gennem flere år, jeg fik sågar Ildsjælsprisen for det i 2003. Men da jeg mærkede min glæde ved klubberne forsvinde, stoppede jeg.
  • Jeg i flere år assessor på certificering af projektledere i IPMA-regi, også noget jeg virkelig engagerede mig i; men jeg stoppede, da jeg kunne mærke trætheden melde sig.
Den følelse kunne jeg genkende for nylig i forbindelse med nogle små hændelser i Rallyudvalget. Som en god ven sagde til mig: ”Du skal også passe på dit mentale jeg – du skal ikke ende som en sur gammel mand.

Beslutningen var derefter nem at tage.

Heldigvis har jeg kun mødt masser af forståelse og anerkendelse for min beslutning.

Jeg har tilbudt at bistå med konkrete opgaver, så jeg ”rydder pænt op efter mig”, det har udvalget sagt ja tak til. Jeg er endnu gladere for, at udvalget har sagt ja tak til, at jeg fortsat  koordinerer/styrer/planlægger DM i rally 2024 og NM i rally 2025. Det er projektlederopgaver, som jeg sætter stor pris på og hvor jeg synes, jeg har meget at bidrage med.

Jeg glæder mig over at være kommet ud af udvalget på en fin måde, og alligevel bevare tilhørsforholdet til rallysporten på den organisatoriske front.

Dommer ved NM 2019 med Amanda som sekretær (foto: Lone Sommer)

Hvad vil du huskes for?

Jeg stillede spørgsmålet til mig selv i går morges og det gav anledning til en masse tanker. For der er sket virkelig meget i de 10 år.  

Den 26. maj 2006 blev den første officielle rallyprøve i DKK afholdt. Det blev markeret 10 år efter med jubilæumskonkurrencer og jubilæumsbogen ”Rally i Danmark. De første 10 år.” Jørgen Hindse skrev i flot forord, bl.a.: "Selvom sporten har udviklet sig voldsomt i såvel kvantitet som i kvalitet, og der konkurreres på højt plan, så er glæden stadig i højsædet." Det er så sandt som det er skrevet, det er noget der er blevet værnet om og som jeg håber der også bliver værnet om fremover.

Hvis jeg spoler tiden små tre år frem til 2026, så fylder rally 20 år i Danmark; måske bliver nogen bedt om at skrive noget i den anledning. Jeg håber, at der kommer til at stå noget om at rallysporten er blev international, med nordiske mesterskaber og verdensmesterskaber. At Danmark afholdt det første NM i 2019 og et i 2025, det bedste af dem alle 😊 At Danmark har været et foregangsland i udvikling af rallysporten, med det visionsarbejde som foregår i år og de kommende år.

Jeg vil gerne huskes for, er at jeg har været en del af den proces :-)

Ingen kommentarer: