lørdag den 14. august 2010

Canis seminar om hundetræning

Ken Ramirez på scenen

I denne weekend afholder Canis seminar i Roskilde med Kathy Sdao, Ken Ramirez og Michele Pouliot..
Fra foromtalen: ”14.-15. august i Roskilde kan du opleve tre af verdens førende hundeinstruktører på samme seminar. Velkommen til to dage tætpakket med nyttig information for seriøse hundetrænere!”
”Målgruppe: Seminaret egner sig for de allerfleste hundeejere eller andre som er interessert i træning af dyr. Alle tre foredragsholdere er meget engagerende og dygtige til at formidle vanskelig teori på en enkel måde. Både erfarne og nybegyndere vil derfor have stort udbytte af seminaret.”
Det er virkelig et tætpakket program, hvor hver af de tre indlægsholdere har indlæg hver dag både før og efter frokost, i alt 12 indlæg à cirka 70 minutter!
Forventningerne fejlede ikke noget. For to år siden deltog jeg i et tilsvarende seminar
http://paulmegan.blogspot.com/2008/10/canis-seminar-om-lydighed.html, og var meget begejstret for Kathy Sdao. Bob Bailey havde omtalt Ken Ramirez meget positivt, så der var ikke noget at betænke sig på, da seminaret blev annonceret.
Efter dag 1 er begejstringen kølnet en del. Ken Ramirez havde det første indlæg, og nævnte indledningsvis at han ikke vidste hvorfor det kom først, for det var det træningsmæssigt sværeste … Og som dagen skred blev det desværre klart, at der ikke var en linie. Hver instruktør kom med sine to indlæg, men det var isolerede indlæg, ikke nogen der knyttede sig sammen og udgjorde en helhed. Det er da lidt ærgerligt, når man har tre kapaciteter at gøre godt med.
Og jeg var meget skuffet over tre af indlæggene. Så i stedet for at omtale de seks indlæg kronologisk – hvilket der heller ikke er nogen begrundelse for jf. ovenstående – omtaler jeg dem i omvendt rangorden efter min vurdering.

6. Kathy Sdao: A critical look at "Nothing in Life is Free" protocols
Som nævnt var jeg meget begejstret for Kathy Sdao i 2008, men i dag var hun en meget stor skuffelse. Hun er levende og engageret, men det er kammet noget over og hun virker skabagtig og selvfed. Det kunne man leve med hvis indholdet var godt, men det var det desværre ikke.
Dette indlæg er et opgør med NILIF (nothing in life is free), jeg forstod der var der en masse godt i NILIF men også nogle elementer af lederskab. Det blev der gået kraftigt i rette med, og det 80+ minutter indlæg sluttede med råd om hvordan man skulle træne sin hund korrekt.
Jeg forstår simpelthen ikke hvorfor sådan et indlæg ikke er sorteret fra af Canis, for det er da totalt uinteressant i forhold til det som jeg opfatter som Canis’ målgruppe.

5. The consequence of mixing consequences: Reinforcers and punishers don’t mix
Et MEGET omstændeligt indlæg. Vi skulle helt tilbage til Pavlov og klassisk betingning, og jeg forstår ikke hvorfor. Og hvorfor skal vi præsenteres for en planche med denne tekst ” Pavlov conditioned dogs to feel happy when they heard a bell which had been followed many times by food”, hvem har nogen sinde hørt at Pavlovs hunde var glade??? Pointen i indlægget var, at vi ved dårlig (måske ubevidst) træning, kan få byttet om på det vi normalt opfatter som forstærkere og straf. Så når vi belønner (fx med godbid) må der ikke umiddelbart efter komme noget, som hunden ikke kan lide. Og hvis hunden gør noget uønsket skal det aldrig efterfølges af en belønning.
Øh ja, det fortæller vi på vores hvalpehold som en linje på en planche om klikkertræning. 70 minutter om det er bare for meget.

4. Michele Pouliot: Clean Training ("Cure the Lure")
Nu er jeg rigtigt strid :-) Hvis jeg kort skal opsummere dette indlæg er det: ”Når du træner, må du gerne lokke, men du skal være opmærksom på, at alt det du gør, som ikke er en del af den færdige øvelse, skal du træne væk.” Det får mine kursister at vide cirka en gang til hver træning, og det er bare basalt i al slags træning.
Grundlæggende handlede indlægget om, at vi skal sørge for at træningen minder mest muligt om konkurrencesituationen.
Så vi skal sørge for at alle vores træningsforberedelser: klikker frem, godbidder gøres klar, godbidspose placeres osv. osv. ikke bliver en del af det billede hunden får af starten af træningen; den skal have samme billede, som når vi starter til prøve.
Vi skal præsentere godbidderne ordentligt. Vi skal videoptage os selv. Vi skal løbende vurdere os selv.
Som en del af præsentationen viste Michele Pouliot nogle videoer af sin træning, og det var ærligt talt lidt pinligt. Jeg sad med Johanna Allanach og Bob Bailey på ryggen og græmmede mig over dårlig timing, dårlig belønningsstrategi og for lange træningspas.

3. Michele Pouliot: The Leash - The forgotten tool
Normalt forbinder vi linen med et redskab til at sikre at hunden ikke løber fra os, men Michele Poilot beskrev hvordan den kunne bruges som et ekstra redskab i træningen. Ved ganske lette træk mod venstre, højre, kunne man lære hunden at bevæge sig i den ønskede retning, som start på en adfærd. Det kunne så videreudvikles til at bruge en line under hundens brystkasse som hjælp til at igangsætte adfærd. Interessant!

2. Ken Ramirez: Recipe for Becoming a Top Trainer
Ken Ramirez fortalte om sin roadmap for at uddanne toptrænere. Den indeholder følgende trin (samme bogstav = tidsmæssigt samtidigt):

A - Know the species/breed
A - Know the individual
B - Build relationship
B - Awareness of non-formal interactions
B - Marker & simple basics
B - Develop mechanical skills (timing, criteria, reinforcement)
C - Understand basic incorrect response plan
C - Expand basics and foundational skills
D - Advanced basics
E - Grasp of all training/shaping techniques
E - Start specialized training
F - Approximate toward schedules of reinforcement
F - Advanced incorrect response plan
G - Learn use of problem solving plans
H- Grow new skills and games throughout career
H - Always review basics – self evaluate
Det vil føre for vidt (= jeg kan ikke overskue det nu!) at gennemgå dette i detaljer, men en væsentlig pointe er, at det at lære en person at træne dyr er den samme proces som at træne et dyr: planlægning, etablere solid basis, bygge videre på basis, løbende selvevaluering, løbende udvikling.
1. Ken Ramirez: Concept Training
Dagens første og suverænt bedste indlæg! Koncepttræning er fx
  • Space conceptualization – guide dogs [fx at hunden kan finde ud af, at selvom den kan gå under en gren, så kan den blinde ikke]
  • Modifiers: right or left, over or under – search and rescue dogs [dirigering højre/venstre, over/under osv.]
  • Matching to sample – research technique used with service dogs & tracking dogs [finde narkotika, sprængstof, penge, = finde en tilsvarende genstand, som den, der er blevet præsenteret]
  • Adduction - combining established cues to create new instructions [sammensætte eksisterende adfærd på signal i ny sammenhæng, så hunden forstår det første gang]
  • Mimicry as a behavior – new research being done by the Navy [efterligning af anden adfærd]
Udgangspunktet for at gå i gang med ovenstående er en ventrænet hund, som er kreativ, samt en dygtig træner. Planlægning er endnu vigtigere her end ved sædvanlig træning.
Et eksempel: Ken vil lære en hund at hente den store bold – han bruger syntaksen navneord, størrelse, udsagnsord her ball, large, retrieve.
Vi så nogle MEGET spændende videoer relateret til Mimicry. Setup er to ekvipager: en hund udfører adfærd, og den anden skal udføre samme adfærd på kommando. Startindlæringen er at hund 1 udfører adfærd på fører 1’s kommando, fører 2 siger copy og kommando på adfærd og hunden belønnes for rigtig adfærd. Kommandoen udfases for hund 2, og den udfører til sidst den anden hunds adfærd på kommandoen copy. Udgangspunktet er at begge hunde kan den samme adfærd. Ved ny adfærd er det ikke helt oplagt at det fungerer, men vi så både delfin og hund gøre gode tilnærmelser vedr. helt ny adfærd.
Det var en meget spændende præsentation!
Vi så en videooptagelse af en 10 måneders spaniel fra et internat, som på tre dage på kommando kunne gå venstre eller højre om en stol, og hente en genstand svarende til den, som føreren havde vist (der var 7-8 forskellige at vælge imellem). Ken havde skaffet hunden til afprøvning af øvelsen, og havde beholdt den, da han fandt ud af hvor lærenem den var :-)

En dag med en pose meget blandede bolsjer, men Ken Ramirez’ to indlæg var dagen værd.
Jeg håber på et højere niveau i morgen.

Ingen kommentarer: