søndag den 5. august 2012

En dag uden hunde

Christina, Eva, Paul

I dag var jeg til temadag i Sydkystens Hundeskole. Bestyrelse og instruktører havde sat hele dagen af til at drøfte forskellige forhold vedr. instruktører, erfaringsudveksling, visioner og midler til at nå målene. Det helt specielle ved dagen var at vi mødtes i alt ni personer (der var desværre et par afbud) og ingen havde hunde med. Der blev til gengæld talt meget om hunde, hundetræning, hold, kompetenceudvikling, drømme og mål. Og alt muligt andet. Dil havde fundet på en sjov opgave, hvor vi i grupper af tre skulle lave en opstilling til et foto. Kravene var at alle fra gruppen skulle være med i opstillingen og bogstaverne SHS skulle indgå. Det kom der tre sjove billeder ud af.

Susanne, Lonni, Merete

Dil, Anita, Charlotte

Og så benyttede vi lejligheden til et foto af de syv tilstedeværende instruktører og den samlede bestyrelse.

Instruktører

Bestyrelse

En herlig dag – selvom der ikke var hunde med :-)

Ingen kommentarer: