lørdag den 4. oktober 2008

Klikkerinstruktøruddannelse – 19. september 2008

Den 19. september blev 2. dag af Hund & Trænings klikkerinstruktøruddannelse gennemført.

Dagens program var følgende:
  • Vi talte om hjemmeopgaverne fra sidst. For det første drøftede vi den forstærker liste, vi havde udarbejdet for vores hund, og anvendeligheden af de forskellige forstærkere. Om vigtigheden af variation – hvis man får lagkage hver dag er det ikke sjovt længere :-)
  • Så skulle vi i praksis vise øvelsen, vi havde trænet siden sidst, i Lille Bjørns tilfælde fremsendelse til target. Jeg havde sat kriteriet for højt (for lang afstand) da vi skulle demonstrere øvelsen, for når Lille Bjørn blev klikket for at stå ved target dansede han glad rundt og forlod target. Med kortere afstand og uden klik blev han på stedet, så vi tager den derfra i den videre træning.
  • Christina Ingerslev gennemgik emnet Læringsteori, dvs. emner som: klassisk betingning, operant betingning, forstærkning (positiv og negativ), straf (positiv og negativ) samt extinction (udslettelse).
  • En praktisk øvelse hvor vi skulle træne effekt af klik/godbid. Dels i form af 8 klik/godbid, 1 klik/jackpot, 8 klik/godbid, 1 klik/jackpot, 8 klik/godbid. Dels i form af 8 klik/godbid, 1 klik uden godbid, 8 klik/godbid, 2 klik uden godbid, 8 klik/godbid, 3 klik uden godbid, 8 klik/godbid. For Lille Bjørn (og mange andre), var det udtalt, at der ingen ændring af adfærd fandt sted i første del, i anden del var der megen tilbyden af adfærd når klikket ikke blev efterfulgt af godbid.
  • Karen Frost gennemgik de enkelte elementer i apportering; det sværeste er typisk afslutningen, dvs. at hunden holder apporten indtil den får slip kommandoen. Så det var dér Lille Bjørn og jeg skulle starte træningen. Han var totalt uinteresseret i apporten, så jeg måtte sænke kriterierne, og hvis det var nødvendigt helt tilbage til start (interesse for apporten), så han ikke fin en negativ oplevelse af øvelsen. Til sidst lånte jeg træningsmakker Anjas apport, og pludselig var Lille Bjørn fyr og flamme, og vi fik en rigtig flot afslutning, hvor han gik langt stræk med fremmed apport.
  • Christina Ingerslev gennemgik flow i træningen, hvor vigtigt det er at have tænkt hele forløbet i en øvelse igennem og så indøve i overensstemmelse hermed. Og indøvningen består i for hvert delelement at have sat relevante og målbare delmål. Herunder skal sættes kriterier = det man klikker for. Og man skal sætte succesrate på de enkelte delelementer.
  • Karen Frost gennemgik Stå/sit/dæk på stedet, hvorefter vi skulle øve først dæk, så sit, og selvfølgelig kunne øvelsen tæt på før der kom enten afstand eller tid på, og gradvis øgning af én parameter ad gangen.
  • Endelig fik vi en række FAQ om klikkertræning, som vi skulle diskretere og besvare.

At have Christina Ingerslev, Karen Frost og Karen Ulrich som instruktører på samme uddannelsesdag er bare ret blæret; det høje niveau holdes, og det gør det garanteret hele vejen igennem uddannelsesforløbet.

Der er en god balance mellem teori, herunder diskussioner, og praksis. Der er gode hjemmeopgaver med hundene og passende mængder læsestof.

Det er lige en uddannelse efter mit hjerte!

Ingen kommentarer: