lørdag den 15. november 2008

Klikkerinstruktøruddannelse - 14. november 2008

Den 14. november nåede vi så til 4. dag af Hund & Trænings klikkerinstruktøruddannelse. Jeg har tidligere skrevet begejstret om form og indhold og de tre superundervisere/-instruktører Christina Ingerslev, Karen Ulrich og Karen Frost. Og det høje niveau holdes naturligvis, så derfor vil jeg her nøjes med at skrive om dagens program.

Opsamling. Vi talte om de afsluttende prøver på kurset, dels den skriftlige eksamen den 8. kursusdag, dels den praktiske prøve med hundene den 9. dag. Det glæder jeg mig til. Den skriftlige prøve på 1 time skal dokumentere, at vi har fået fat i de grundlæggende begreber indenfor klikkertræning, og den praktiske prøve skal dokumentere, at vi kan anvende teorien i praksis på vores egen hund.

Hjemmeopgaver. Så skulle vi vise hvor langt vi var nået med vores hjemmeopgave, fri shaping af vilkårlig adfærd. Det går supergodt med Lille Bjørn, som tilbyder at dreje hovedet til venstre. Vi fik også lejlighed til at træne forskellige andre øvelser, for Lille Bjørn er jo ikke til mange gentagelser :-) Vi fik trænet at holde på apport til ”slip”, fremsending til target, diverse fri ved fod elementer samt nogle rally øvelser. Lille Bjørn var meget tændt og koncentreret, så det var bare en fornøjelse!

Teori om stimuli. Christina Ingerslev holdt et rigtigt godt indlæg om Stimuli (= alt det, der kan opfattes af hunden) og vigtigheden af at kunne kontrollere stimuli for at få effektiv træning. Nogle af de vigtige pointer:

  • Signaler (er også stimuli) udløser respons med konsekvens (fx ”dæk” --> hunden dækker --> hunden får godbid)
  • Signalet er en tertiær forstærker, som øger sandsynligheden for respons (fx at hunden dækker), som efterfølges af sekundær forstærker (klik) som udløser primær forstærker (godbid)
  • Signaler kan have mange former (auditive, visuelle, taktile (berøring) og dufte) og er afhængige af omgivelserne (context cues)
  • Adfærd skal først navngives, når den kan gentages med høj intensitet, så der er en adfærd til et signal
  • Vær tydeligt og brug kun ét signal ad gangen – hvis man bruger flere vil det mest fremtrædende blokere for det/de mindre fremtrædende
  • Signalet skal generaliseres, så hunden reagerer på det under alle forhold

Så skulle vi arbejde med signaler i praksis. Vi skulle dels træne ændring af et verbalt signal til et andet, dels udskifte et håndsignal med et verbalt. I første øvelse ville jeg skifte ”dæk” ud med ”kaffe”. Først skulle jeg sikre at dæk var indlært, og derefter anvende kommandoen kaffedæk, med hurtig nedtrapning til kaffe … dæk og så kaffe. Og det virkede forbløffende hurtig. Så hvis jeg vedligeholder dette signal kan Lille Bjørn dække på signalet ”kaffe” :-) Derefter ville jeg udskifte mit håndtegn for sit med det verbale signal ”fløde”. Det kom ikke helt på plads, men der begyndte at komme reaktion på ”fløde”, så det skal vi da lige træne på plads hjemme! Det er rigtigt praktisk at kunne skifte signaler, fx hvis to indlærte kommandoer (fx stå og sit) ligger for tæt på hinanden lydmæssigt; så kan den ene skiftes ud med en anden, der adskiller sig tydeligere.

Så blev vi introduceret til øvelsen Aflevering i kurv: Karen Ulrich fortalte hvordan hun havde trænet denne øvelse med sin beagle Socks, og demonstrerede hvor dygtig Socks er til øvelsen. Og derefter skulle vi planlægge, hvordan vi ville træne øvelsen med egen hund. Øvelsesplanlægning er fornuftigt, fordi man får overvejet en række væsentlige forhold omkring øvelsen, fx hvordan den færdige øvelse præcis ser ud, og hvilke deløvelser den skal deles op i, og dermed trænes i.

Næste trin var naturligt at gennemføre træningen i praksis. Jeg startede med klik for at kigge i baljen, derefter blev et lege-reb lagt ned i baljen, og der blev klikket for interesse for det og dernæst at det blev løftet. Jeg skulle være temmelig hurtig med klikket, ellers røg rebet ud af baljen, når Lille Bjørn løftede hovedet. Men til sidst, da jeg stillede mig, så han ikke skulle dreje hovedet, når jeg klikkede, fik vi et godt flow, hvor han løftede reb, fik klik og smed rebet i baljen. Det er en hjemmeopgave til næste gang OG en eksamensopgave, så den skal vi nok få arbejdet videre med.

Derefter skulle vi i grupper udarbejde et kursusprogram for et begynderklikkerhold. Lisbeth, Lillian og jeg fik skrevet et ret godt program synes vi selv. Det er spændende at diskutere hvad man skal have med på sådan et hold, hvor hverken hunde eller førere kender klikkeren, så deltagerne får den rette ballast til at klare ”dagen og vejen” eller at fortsætte med træning mod større mål.

Så var der lidt opsamling på dagen, herunder fik vi træningsloggen, som vi afleverede sidst, retur med Karen Ulrichs gode kommentarer.

Endelig fik vi hjemmeopgaver for til næste gang. Vi skal træne aflevering i kurv, samt udarbejde et oplæg til en teoriaften for et hvalpehold.

Jeg glæder mig bare rigtigt meget til vi skal mødes igen den 5. december.

1 kommentar:

Camilla Johannessen sagde ...

Hej Paul
Det lyder rigtig spændende med det der klikkerkursus.. da jegså din kæde : dæk->hunden dækker-> belønning, tænkte jeg med det samme KATHY SDAO :) ABC. Skal da vist snart videre med hende :)
Glæder mig til at læse om hvad der sker i dag.. hvordan det går med Megans interesse for vildt. Har Anne hundene med, det kan jo godt lokke Megan hvis hun ser de andre hunde blive belønnet af dig. Jeg brugte den metode da Emma var gået kold på apporten i foråret. Jeg lod Sif hente apporten og blive belønnet af mig, så skulle du have set Emma.. "Hallo de godbidder skal jeg nok selv skaffe, kast den apport så skal jeg nok vise dig!!" :) Det blev vist en lang kommentar :)Det kan være du skal sende en mail senere hi hi.