lørdag den 19. november 2011

Think – Plan – Do


I dag deltog Lille Bjørn og jeg i dag 1 af Conni Hansens Think – Plan – Do kursus for Sydkystens Hundeskole.
Med to fuldtegnede kurser har Conni ramt plet med konceptet, som er ligeså simpelt som det er genialt: det der gør, at man udvikler sig træning med sin hund, er at have fokus på detaljerne.
Jeg skriver det lidt anderledes end Conni udtrykte det, men meningen er den samme: øvelserne består af en række delmomenter. Hvert delmoment skal fungere, før man sætter det sammen med andre delmomenter, for til sidst at få en sammenhængende øvelser der fungerer.
Ud fra vores aktuelle LP-træningsniveau fik vi et skema med en kolonne for hver øvelse i den pågældende klasse. For hver af øvelserne skulle vi markere om vi vurderede det som nemt, rimeligt eller svært at bringe os fra det nuværende niveau til det nødvendige konkurrenceniveau. Jeg krydsede her følgende af som svære – dvs. øvelser hvor jeg anser det for sandsynligt at der skal lægges den største indsats for at udvikle os til at være LP3/LPE-klar: fællesdæk, stillingsskift og udlagte apporter.
For hver af de svære øvelser fik vi et mere detaljeret skema, hvor øvelser var nedbrudt i momenter, som hver især var nedbrudt yderligere til delmomenter, se eksemplet foroven. "Oftest perfekt" betyder, at hunden lever op til mine kriterier. "Tids til at sætte sammen" (de grå rubrikker), betyder at det pågældende delmoment nu af mig anses for tilfredsstillende og kan sættes sammen med andre delmomenter. Hvis det "Ofte er ok" er det tit godt, men ikke tit nok. Delmomenter sættes først sammen, når de er klar til det.
Jeg arbejdede mig gennem listen med Lille Bjørn, for at få styr på hvor vi var – og den første gode oplevelse var at jeg kunne gentage disse skifter ret meget, uden at han mistede gejsten.
Som det fremgår af skemaet skal jeg arbejde med skiftene stå-dæk og stå-sit, og det arbejdede vi derfor særskilt med. Conni bemærkede at Lille Bjørn fokuserer rigtigt meget på min godbidshånd, så vi blev enige om at arbejde med ekstern belønning til disse to skifter. Så det er fokus til næste træningsrunde om tre uger.
Det er en dejligt struktureret tilgang til træningen, som er lige efter mit hoved. Og helt foreneligt med min nuværende træningsplan og træningsdagbog :-)
Efter kurset havde jeg booket hallen til noget rallytræning med Megan, og det gik fantastisk. Jeg fik skabt samme stemning som i Allinge den 28. august, og Megan og jeg gik det bedste rally jeg kan mindes til træning.
Fantastisk dag!

Ingen kommentarer: