søndag den 17. februar 2013

Pligtarbejde

Der er visse ting der bare skal gøres.

I dag var det bl.a.:
  1. Indsende LP- og rallyresultater for Lille Bjørn og Max til Dansk Terrier Klub (DTK). I 2011 blev Lille Bjørn årets LP2-hund og årets rally eksperthund. I 2012 kommer det nok til at knibe, men naturligvis blev resultaterne indsendt. For Lille Bjørn 202 i LP3 og 96 i rally ekspert. For Max 95 i rally begynder, 95 i rally øvet, 154 i LP1 og 184,5 i LP2.
  2. Tilmelde Max til årets to første udstillinger, 13. april i Hårlev og 4. maj i Roskilde.
  3. Skrive udkast til beretning for Sydkystens Hundeskole 2012.
  4. Forberede to nye LP-hold i morgen og to rallyhold på onsdag.
Ad. 1: Som i mange andre specialklubber spiller LP og rally i bedste fald en sekundær rolle i DTK. Men jeg gør mit for at øge fokus på disse to discipliner, og engang imellem oplever jeg også, at det faktisk har en effekt. Som i dag, da jeg fik en opringning fra en mand med en ung westie, som var blevet anbefalet at kontakte mig af et bestyrelsesmedlem i DTK, fordi jeg havde forstand på at træne terriere … Manden havde trænet et andet sted, hans westiehan på 7 måneder havde snuset meget og var ikke til at arbejde med, og rådet var at få hunden kastreret :-(((( Nu kommer han på hold hos os, og mon ikke han får lært nogle teknikker til at arbejde med hunden, som ikke indebærer så drastiske indgreb?

Ad. 2: Vi synes det kunne være dejligt hvis Max kunne blive DKCH eller i det mindste DK(u)CH, men må indrømme at det ikke har nogen særlig høj prioritet. Min vi har aftalt med Tinna, opdrætteren, at vi udstiller ham nogle gange i år. Der er ikke så mange udstillinger på Sjælland, så pt. er han tilmeldt de to dage hvor der ikke er andre aktiviteter (rally eller LP).

Ad. 3: Det skal jo gøres, og selvom det er pligt er det ganske fornøjeligt når det går godt. Og det gør det i Sydkystens Hundeskole. Med 10 dygtige instruktører, et stort udbud af kurser, en fantastisk hal, og tilfredse kursister som vender tilbage igen igen er det svært at være pessimistisk. Og med en konstruktiv og engageret bestyrelse er det dømt til at gå godt :-)

Ad. 4: Selvom det er pligtarbejde synes jeg det er sjovt – og absolut nødvendigt. Jeg skal bestemt ikke gøre mig klog på den aktuelle debat om læreres arbejdstid, men for mit vedkommende kan jeg sige, at hvis man tror at undervisningen i en time består i, at jeg kun laver noget den ene time, så er det ikke helt sådan det hænger sammen. Jeg vil nødigt have at ”gamle” kursister oplever at det hele kører på rutinen, og jeg vil gerne samtidig kunne indsluse nye deltagere fornuftigt. For rallyens vedkommende har Anita og jeg valgt at gennemføre tre hold på én gang (begyndere, øvet og ekspert), med alt fra deltagere der ikke har set et rallyskilt, til deltagere der lige skal overstå ekspertklassen så de kan gå i championklasse. Det er ikke på dagen vi tilrettelægger undervisningen: vi planlægger den inden, vi gennemfører den, vi justerer undervejs, og vi evaluerer efter hver træningsrunde.

Ud fra tilbagemeldingerne fra tidligere hold lykkes det meget godt, men det er ikke og bliver ikke rutine at undervise.

Ingen kommentarer: