fredag den 14. februar 2014

Megan, rally og permutationer

Megan (foto: Charlotte Lia)

Megan fylder 11 år til juni, men heldigvis er hun ikke specielt mærket af alderen. Jeg træner ikke ret meget med hende længere, men når vi træner er det intensivt og med masser af energi. Hun elsker at træne og det hænger uden tvivl også sammen med, at det nu ikke er hverdagskost.

Vi træner kun rally og det er der uanede muligheder i. I dagen havde jeg aftalt selvtræning med en, der arbejder i begynderklasse, og så fik Megan og jeg trænet nye begynderskilte på højre og venstre side. Så havde jeg fokus på dobbeltspring ro, sideskiftene, og bakning i alle retninger både fra gang og fra ro.

Dejlig træning. Og når jeg gør umage, så er hendes kontakt fantastisk og hun arbejder meget præcist.

Vi er tilmeldt 7 rallyprøver dette halvår heraf 5 kredsprøver, og naturligvis er ambitionen at vi for fjerde år i træk kommer til DM i rally.

Der ER uanede muligheder i rally også for at sammensætte baner. Amanda spurgte for ikke så længe siden, hvor mange måder skiltene kunne sammensættes på, og det var da nok værd at kigge nærmere på.

Her har jeg lavet lidt udregninger på begynderbaner. Reglerne siger, at en begynderbane består af 10-15 skilte heraf max 5 stationære.

Der er 13 stationære skilte og 21 ikke-stationære, hvoraf de 7 må indgå to gange på banen.

Hvis vi for at forenklet regnestykket antager, at vi anvender de 21 ikke-stationære skilte max 1 gang pr. bane er regnestykket i princippet følgende.
 • For hvert antal skilte på banen kan der være forskellige kombinationer af stationære og ikke-stationære. Fx kan der for en bane med 10 skilte være:
  • 10 ikke-stationære
  • 9 ikke-stationære og 1 stationært
  • 8 ikke-stationære og 2 stationære
  • 7 ikke-stationære og 3 stationære
  • 6 ikke-stationære og 4 stationære
  • 5 ikke-stationære og 5 stationære
 • For hver kombination udregnes permutationer (måder at ordne på), eksempel med 7 stationære og 3 ikke stationære:
  • De 7 ikke-stationære kan sammensætte på P(21,7) = 21x20x19x18x17x16x15= 586.051.200 måder
  • De 3 stationære kan sammensættes på P(13,3) = 13 x 12 x 11 = 1.716 måder
  • Dvs. at 7 ikke-stationære og 3 stationære kan sammensættes på 586.051.200x 1.716 = 1.005.663.859.200 måder.
 • Det tilsvarende udregnes for hver kombination af skilte med 10, 11, 12, 13, 14 og 15 i alt
 • Samlet ender vi med 1.204.068.870.673.910.000 mulige baner, altså godt 1,2 trillioner.
Hvad kan det bruges til? Ikke noget som helst, andet end at konstatere, at der er astronomiske muligheder for at sammensætte skiltene til nye baner.

Ingen kommentarer: