lørdag den 10. januar 2009

Klikkerinstruktøruddannelse - 9. januar 2009

Så er vi allerede nået til sjette dag af klikkerinstruktøruddannelsen. I dag var der meget fokus på træning af egne færdigheder i nogle nye øvelser, repetition af teori samt gennemgang af hjemmeopgaver.
I punktet ”Siden sidst” var der mange spørgsmål til den afsluttende teoretiske og praktiske prøve, og der er vist mange der er ret bekymrede for denne prøve. Christina Ingerslev og Karen Frost gjorde hvad de kunne for at mane bekymringerne i jorden. Jeg er med i gruppen af ikke-bekymrede; vi har fået nogle meget flotte teoretiske indlæg; vi får en række frivillige skriftlige hjemmeopgaver, som formentlig dækker en væsentlig del af den teoretiske prøve; vi har masser af muligheder for at træne i forbindelse med vores kursusdage; og der er over to måneder til den afsluttende praktiske prøve – der skal vi bare kunne få øvelserne op på et mindst tilstrækkeligt niveau.
Så skulle vi vise hvor langt vi var kommet med hjemmeopgaverne. Jeg havde svært ved at få Lille Bjørn i gang med bakningen; jeg har været for tilbøjelig til at stå stille og belønne, hvor det er bedre at følge med hunden. Aflevering i kurv har jeg fået forceret lidt, og Mette, som jeg var i par med, så straks at jeg havde to forskellige klik-kriterier: dels hovedet i baljen, dels hovedet over baljen (for at få Lille Bjørn til at slippe), og det er jo noget rod. Jeg skal have stabiliseret at han er helt tændt på at være ved baljen.
Jeg kunne konstatere, at jeg skal arbejde noget mere med generalisering: shapingøvelsen med venstredrejning af hovedet kom trægt i gang, og indkald med stå fik jeg rodet noget med (fordi jeg absolut skulle starte uden opvarmning med kongen).
Karen Ulrich havde rejst sig fra sygelejet for at foretage en opsummering af operante procedurer, signaler, stimuluskontrol, generalisering og diskrimination. Jeg bliver lige imponeret hver gang … Det er repetitionen af stof, vi har fået præsenteret og arbejdet med tidligere. Men der kommer alligevel friske vinkler på det, nye eksempler og hvis det ikke var fordi vi havde fået det at vide (og fordi hun hostede en del), ville vi ikke have gættet at Karen ikke var helt frisk, for indlægget var bestemt på toppen!
Så fik vi teori og demo af øvelsen ”Bakke rundt om føreren”, som vi selv skulle arbejde med efter frokost.
Frokosten er normalt "bare" spise- og lufte hund tid, men i dag førte et uskyldigt spørgsmål om vores næste hund til en længere samtale med Christina og Karen Frost om Megan, og mine aktuelle udfordringer med hende. Så udover at jeg har lovet at få tjekket Megan hos en kiropraktor, har jeg fået en række gode råd om hvordan jeg skal splitte træningen op i mindre bidder, og belønne for de mindste trin, herunder aktivt anvende legetøj meget mere, så der igen kommer glæde i samarbejdet mellem Megan og mig.
Eftermiddagen blev en hård omgang for Lille Bjørn, for der var lige tre øvelser, han skulle igennem.
Først skulle vi i gang med ”Bakke rundt om føreren”. Lille Bjørn har et godt udgangspunkt, fordi han er vant til at følge med i fri ved fod, og specielt venstredrejningen er nyttig nu. For at gøre bakningen enklere – og gøre den lettere at skelne fra fri ved fod venstredrejningen – startede vi i stå-position, og der var ingen problemer med den indledende del af bakningen; vi skal arbejde videre, og specielt komme til det punkt, hvor vi kan belønne fra højre side.
Så skulle vi gennemføre en øvelse for at se hvor langt vi var med generalisering af signaler. Umiddelbart lød det nemt:
  • sit, dæk og stå når føreren sidder foran hunden
  • sit, dæk og stå når hunden er placeret bag føreren
  • sit, dæk og stå når føreren er på afstand af hunden

Der måtte vel at mærke kun bruges verbale signaler. Jeg kunne konstatere følgende om Lille Bjørn:

  • Han indtog positionerne når jeg sad foran ham, hvis han var opmærksom (der var lige nogle får og hunde, der skulle holdes øje med også)
  • Han indtog positionerne når han var bagved mig, men kom frem på min venstre side, så han kunne se mig i øjnene, når han indtog i positionen
  • Han kunne indtage positionerne på distancen (ca. 6 meter), men kun når jeg både havde verbalt signal og håndtegn, ikke på én af delene.

Endelig havde vi en øvelse i farvediskrimination, hvor hundene skulle lære at vælge et hot target (en blå tallerken) og ikke et target med anden farve. Derefter skulle vi gennemføre en stimulus reversal, så den ikke-blå var hot, den blå not. Vi kom kun til første del, og fik en 80+ % sikker adfærd, men ikke nok til at gå videre på. Bortset fra at Lille Bjørn var træt/mæt skyldtes det nu nok så meget håndteringsudfordringer for mig, for der er en masse timing i denne øvelse med at placere sig, klikke, kaste godbidder fornuftigt, bytte om på targets, fjerne targets mv. Så den skal vi nok træne i fred og ro i haven en af dagene.
Den 14. november 2008 fik vi hjemmeopgave til 5. december, hvor vi skulle udarbejde et oplæg til en teoriaften for et hvalpehold. Vi havde som afslutning på dagen i dag en generel drøftelse af sådan en teoriaften (vi får skriftlig feedback også), herunder blev begrebet lederskab diskuteret meget. Lederskab er et forfærdeligt værdiladet ord, og med mange forskellige, hyppigt negative værdier. Så essensen var, sig gerne hvad vi mener, men undgå brugen af ordet lederskab.
Der er ingen, der læser denne blog, der kan være i tvivl om min begejstring for dette kursus og for de tre superinstruktører Christina Ingerslev, Karen Frost og Karen Ulrich.

  • Jeg får en god teoretisk ballast.
  • Jeg får både teoretisk og praktisk anvendelige indfaldsvinkler til indlæring af en række forskellige øvelser/tricks.
  • Jeg får afprøvet teorien af i praksis med Lille Bjørn og løbende konstruktive tilbagemeldinger fra instruktørerne.

Men eneste bekymring lige nu er om jeg får abstinenser, når uddannelsen er slut den 20. marts 2009 :-)

Ingen kommentarer: