torsdag den 7. maj 2009

Chicken camp, dag 2

I dag startede vi med ½ times fri spørgetid, hvorefter vi gik videre med træning af høns stort set resten af døren, kun afbrudt af noget teori om forstærkning.
Vi modtager en mængde informationer, og får masser af muligheder for at prøve alt muligt i praksis, og dermed begå rigtigt mange fejl, og dermed lære endnu mere.
Som nævnt har vores høns officielt kun numre, men i dag gav vi vores navne: Johannas er nu Soda og Pop, mine Anna og Bella.
Indledningsvis skulle vi køre en runde (hver høne i ½ minut) med henholdsvis stor target til den ene og lille target til den anden af vores høns. Så skulle vi udvælge en af vores høns, som skulle i gang med en diskrimineringsøvelse, mens vi fortsat trænede den anden på target.
Diskrimineringsøvelsen indledes med at den udvalgte høne præsenteres for fire forskellige figurer: en cirkel, et kvadrat, en trekant og en sekskant. Hønen vælger frit mellem de fire figurer, og hver gang den har prikket til en figur bliver den taget fra. Den sidste figur blev det hot target. Denne udvælgelsesprocedure anvendes, fordi alle hønsene tidligere har været trænet, og det hotte target skal være det, som hønen er mindst tilbøjelig til at vælge - det skal jo ikke være for nemt :-)
Øvelsen går nu ud på at hønen skal trænes op til at prikke kun det hotte target, ingen af de tre andre figurer. Og når dette moment er afsluttet skal det hotte target fjernes og hønen skal stå stille i 20 sekunder, mens Bob Bailey provokerer den.
Når denne adfærd er indlært skal det hotte target skiftes ud med en af de andre figurer.
Den høne, der ikke er i gang med denne opgave, skal fra i morgen i gang med at trænes i at diskriminere mellem tre farvede figurer.
Ideen med at hønsene kører to forløb er, at vi nu får mulighed for at begå en række fejl ved at træne den ene høne i diskriminering af figurers former, og dermed forhåbentlig ikke begår de samme fejl når vi skal træne den anden høne i at diskriminere farver.
Johanna og jeg arbejdede intenst, men da vi sluttede træningen 17:15 måtte vi erkende, at de sidste runder havde givet lidt for mange fejl – vi var bare trætte.
Vi kører stadig kun med to targets for de høns, der skal diskriminere: både Soda og Bella vil fortsat frygteligt gerne prikke det forkerte target, men det fikser vi i morgen tidlig …
Nedenfor lidt videoklip fra i dag. I kan opleve Bob Bailey, Johanna Allanach, Mette Andreassen, Laila Pedersen mig selv samt en masse andre kursister og høns.

Mette, Johanna og jeg bor samme sted. Johanna har en flok hunde med og vi andre ingen, så vi lånte hunde til en fælles aftentur på noget så utraditionelt som en kirkegård. Men en ikke helt almindelig kirkegård. Den ligger ved Stora Tuna kyrka, en af Sveriges største landdistriktskirker. Den er indviet i 1469 og samme sted findes rester efter kirker fra både 1200- og 1300-tallet. Jeg kigger altid efter kendtes gravsten på kirkegårde, og fandt her den svenske operasanger Jussi Björlings (1911-1960) grav, han var også født i Borlänge.

Ingen kommentarer: