torsdag den 20. maj 2010

Chicken Camp – 20. maj 2010

Anden dag af Training Workshop, og nu er det virkelig alvor! Hjemmeopgaven var en træningsplan for hvordan vores makker skulle træne vores to høns, og Tena og jeg blev valgt ud som de første til at gennemgå vores. På dette videoklip gennemgår jeg dele af min plan.Den samlede plan indeholder:

  • As Is: Hønsenes nuværende stade
  • To Be: Ønsket slutadfærd for hver høne
  • Træmingsstrategi: fx opdatering af planen, målgruppe (Tena), principper (hvert element trænes separat, baglænskædning) osv.
  • Specifikke krav/ønsker til Tena
  • En illustreret beskrivelse for hvert element af hvordan øvelsen skal indlæres – herunder hvad der skal klikkes for og hvor der skal belønnes, hvornår og hvordan kriterierne skal hæves, hvornår hønen skal stoppes, og kriterium for at kæde med foregående øvelse
  • En plan for første træningssession med oplysning om høne nr., element, antal forsøg/tid og kommentarer
Meget interessent at udarbejde, og baseret på iagttagelser af både makker og høns.
Essensen er at det skal være specifikt: Planen skal beskrive hvad man agter at gøre nu, ikke hvad man eventuelt kunne gøre. Hvor vil man placere hønen, hvor skal der klikkes første gang ved et element, hvor skal der belønnes, hvor skal koppen føres hen når den fjernes, hvor skal der klikkes næste gang og på hvilke betingelser osv.
I løbet af dagens i alt 6 træningssessioner arbejder vi ud fra planen, og foretager løbende justeringer. Og som hjemmeopgave til i morgen skal vi arbejde med følgende: Hvilke ændringer vil vi foretage i planen og hvorfor.
Som man kan se på nedenstående video er høne 12 ved at være der (et kiks i slalom, ellers ok).Og høne 9 er også ret god, med slalom tæt på at være der, og lidt arbejde med at få den til at krydse fra tunnel til A-bræt. Høne nr. 9 kommer fra slalom til den fjerneste ende af tunnelen, og skal fra udgangen af tunnelen til A-brættet, som er placeret lige ved siden af den fjerneste ende af tunnelen, som trækker godt :-) Men alt i alt er jeg kommer vældigt meget tættere på den beskrevne To Be-situation, så jeg har som udgangspunkt ikke noget ønske om at justere på andet end detaljer i planen.
Tena fik en ekstra udfordring, da høne 299 (min stjerne fra sidste uge), gik rigtigt dårligt, og lige før frokost blev hun skiftet ud med høne 13, som er kommet rigtigt godt i gang.
Der var nogle lectures i dag, og det er tidligere lectures som nu relateres til vores aktuelle situation – og vi bliver mindet om nogle af de fundamentale ting vi hele tiden skal huske, som fx What to click, where to click and where to feed!
Og så er der flere og flere discussions, hvor vi diskuterer særlige forhold ud fra oplæg fra Bob. I dag var der bl.a. et om hvornår og hvordan man kritiserer sin makker. Det kan godt fornemmes, at samarbejdet ikke alle steder er helt gnidningsfrit, men Tena og jeg har hele tiden været meget åbne i forhold til hinanden, og vi synes begge at samarbejdet forløber rigtigt godt.

Ingen kommentarer: