onsdag den 12. maj 2010

Chicken Camp – 12. maj 2010

Dag 1 af Chaining Workshop med Bob Bailey er næsten slut – der udestår lige lidt hjemmearbejde, se nedenfor.

Kursustedet

Det er bare en fantastisk fornemmelse at vende tilbage til kursusstedet og bare føle at man er hjemme igen. Jeg var der som en af de første, og efter at have sagt god morgen skulle jeg lige ind og mærke stemningen i træningslokalet:
Morgenstemning, og headbanger skiltet

Jeg har lært så meget på dette sted og en masse gode oplevelser popper op i erindringen, det er virkeligt forstærkende for mig at komme på kursus hos Bob Bailey!
I løbet af dagen tænkte jeg flere gange, at dette bare var DEN bedste kursusdag jeg kan komme i tanke om, at jeg har deltaget i.
  • For det første er kurset som sådant rigtigt spændende. Vi skal arbejde med at træne kæder af adfærd. Det vi tidligere har arbejdet særskilt med, skal nu indgå i en kontekst. Hvor vi tidligere fx kæmpede med at lære hønsene diskriminering er det nu noget vi bare gør som et delelement. Og hvor det hele før var meget tilrettelagt for os, skal vi nu selv træffe en masse beslutninger og selv vælge øvelser. Det er pludselig blevet meget virkelighedsnært.
  • For det andet får vi en fantastisk repetition af det tidligere, herunder får vi igen en gennemgang af grundøvelserne fra det første kursus: den mekaniske præsentation af foderkoppen, først uden foder, siden med foder og til sidst med tilladelse til at klikke. Det er lidt rustent for mit vedkommende, og det kunne være jeg skulle overveje om min hundeklikning også er lidt rusten :-)
  • Og så bliver det for mig en fantastisk repetition af alt det grundlæggende i hundetræning. Der er mange ting der er faldet på plads i dag.
  • Og sidst men ikke mindst er Bob Bailey en blændende pædagog, der kan få en kursusdag på 9 timer forløbe, så en masse teori passes ind, så man liiige får svar på alle de spørgsmål man er lige ved at stille eller tænker, man ville kunne have stillet i løbet af den næste ½ time.
Træningslokalet

Én af de ting, Bob Bailey understreger er vigtigheden af at anvende enten makker eller video i sin træning. Og det er også tydeligt i træningslokalet, at det bliver taget alvorligt, for stort set alle har stillet videokamera op.

Pauls høns :-)))

Vi bliver mindet om betydningen af observation, observation, observation. Vi får vores høns og skal observere dem. Først får de fri adgang i 15 sekunder til at tage af foderkoppen. Vi skal holde øje med hvordan de tager foderet: hakker de, tager de forsigtigt, er de vedholdende osv. Hvorfor? Fordi det betyder noget, når vi skal belønne bedst muligt i træningen, hvor de skal have én og kun én godbid hver gang vi belønner.
Og vi skal gentage dette to gange med hver af vores høns. Én gang kan være et tilfælde, hvis den gør det ens to gange er det nok dens sandsynlige adfærd. Hvis der er forskellig adfærd de to gange prøver vi en tredje og måske en fjerde.
Målet med kurset er at få os til at blive bedre til at observere, overveje, planlægge, sætte kriterier, udføre osv. Den praktiske udformning af læringsforløbet er at hønsene skal gennemføre en bane som den blå, der ses af fotoet.

Hønen skal gå op ad en trappe til et plateau, højre rundt om en søjle,, over en bom til et andet plateau, venstre rundt om en søjle og så ned ad en trappe. Det er den grundlæggende kæde, som vi skal indøve. I denne kæde skal vi så placere to andre øvelser: en diskrimineringsøvelser og en ikke-diskret-øvelse (dvs. en øvelse hvor der ikke er enten-eller kriterier). Foran på bordet er rekvisitter til disse øvelser. Der er nævnt et par eksempler på øvelserne i min træningsplan nedenfor.
Det er træningsmæssigt interessant, hvordan man udvider kæden. Kæden er ikke stærkere end det svageste led, så man skal som udgangspunkt kunne hvert enkelt led lige godt. Hvis man sætter en ny adfærd inden hønen går op ad trappen, skal man sikre sig, at afslutningen af adfærden naturligt får hønen til at gå videre op ad trappen. Hvis man lægger en øvelse midt i forløbet, skal man igen sikre at øvelsen ikke bevirker at hønen stopper. Og hvis man lægger øvelsen til sidst, skal man sikre sig at hønen efter at være gået ned ad trappen går i gang med den næste øvelse.
På dette videoklip kan I se lidt af min træning fra i dag.
Af dagens repetitioner bed jeg specielt mærke i følgende. Jeg kan naturligvis huske dem alle sammen, men det er ikke dumt at blive mindet om dem :-)))
  • Hvis hønen gør noget uønsket, så stop den, lad være med at vente på den selv korrigerer: ”Do not rehearse BAD behavior”.
  • Sørg for løbende evalueringer af træningen: "Am I doing better off now than I was before, and if not, why not?" Efter hver session, efter hver periode, efter hver dag, efter hvert kursus.
  • "More of the wrong thing doesn’t do it right." Det er ikke et spørgsmål om mængde af træning, men kvalitet af træningen.
Og så det med hjemmearbejdet. Vi bliver hele tiden mindet om "Think. Plan. Do." Og hjemmeopgaven til i morgen er en plan for, hvordan vi for hver af vores to høns vil nå vores mål, inkl. indarbejdelse af de to ekstra momenter. Her er i overskifter hvad jeg har skitseret for mine to høns. Delelementerne er disse:

Høne 17: Gå op ad stige, rundt om søjle, over bommen, rund om søjle, skubbe orange bil ud over kanten (diskriminering, der er også rød og blå), ned ad trappen, med næbbet skubbe bordtennisbold i mål.
Høne 299: Gå op ad stige, rundt om søjle, skubbe blå kegle ud over kanten (diskriminering, der er også hvid og rød), over bommen, rundt om søjle, tage elgfigur, bære den ned ad trappen.

Alt trænes som baglænskædning. De ekstra øvelser trænes først på bordet, og rykkes derefter op på apparatet. Diskrimineringsøvelserne belønnes ved at hønen føres væk fra de andre elementer, der diskrimineres imellem. Øvelsen med elgen skal trænes på bord, så på stige. Der kommer lidt flere detaljer på inden jeg præsenterer, men det er hovedtrækkene.


Jeg glæder mig naturligvis vildt til i morgen!

1 kommentar:

Janne Litgov sagde ...

Kommer vildt til at tænke på den gamle børnesang:

Paul sine høns i haven lod flyve,
hønen så let ud af gården sprang,
Paul kunne let på hønen begribe,
ræven var ude med halen så lang.
:/:"Kluk! Kluk! Kluk!" skreg hønen i haven:/:
Paul han sprang og slog sig på maven:
"Nu tør jeg ikke komme hjem til min mor!"


Fortsat godt kursus.