onsdag den 15. maj 2019

Revitaliserende nørderi


I dag var vi nået til fjerde runde (mener jeg det var) af et HTM-detaljekursus hos Anja, som startede 17. maj 2018, altså for næsten præcis et år siden. Det blev afholdt i Undínehallen. Mine ønsker til kurset formulerede jeg således:


”Tre ting jeg ønsker fokus på, det gav anledning til lidt tilbageblik. Det startede med at jeg havde tilmeldt Lille Bjørn 17.maj 2018, det er ét år siden. Dengang havde jeg to aktive HTM-hunde. Senest den 28. februar havde jeg både Lille Bjørn og Max med, fordi Lille Bjørn ikke vil holde en hel aften. Nu er Lille Bjørn helt pensioneret fra hundesport, og Max er pensioneret som HTM hund. Jeg ønsker 1) nørdet P5 = starte indlæring forfra. Nu hvor jeg ikke har det (selvvalgte, jeg véd det) konkurrencepres, kan jeg tillade mig at nørde med én position – som så ”tilfældigt” sammen med P1 er de to rallypositioner. 2) motivation/fokus – hvordan fastholder jeg gejsten uanset hvad, så Max synes jeg er den mest spændende uanset hvad. 3) belønningsstrategier, som måske ”bare” er en integreret del af 1 og 2? Uanset hvad glæder jeg mig meget 😊”

Eller hvis jeg skal sige det ganske kort: Jeg ønsker en Max, der er topmotiveret fra vi går ind på scenen til vi forlader den igen, og jeg ønsker præcision i hans positioner. Motivation fordi det er motoren i det hele, præcisionen fordi det er den, der giver de marginaler, som vi skal hente for at blande os med de bedste.

Hvad fik vi? Et kursus som på magisk vis fik sat lys på præcis det, jeg havde ønsket mig. Intet nyt eller epokegørende, men en perfekt timet påmindelse om, at motivation og præcision er foranderlige størrelser, og det er noget, man skal have bestandigt fokus på.


En kort opsummering af aftenens program:
  • Biancacirklen. Jeg havde P5 som position, Anja fristede Max vildt, og på ingen tid havde han kun øje for mig, og kæmpede sig ind i position. Det er da præcis det jeg skal træne på en rallybane! Flashback til Lille Bjørn, da han ikke ville rally, og Johanna fik mig til at træne LP i forbindelse med rallyskilte, så forstærkningen af LP blev forbundet med rallybanen.
  • Magiccirklen – vælg position hund er sikker i, fastlæg kriterier og variation af dem undervejs er tilladt, beløn hunden i position og dernæst ved at kaste godbid, beløn igen for at søge ind osv. Variér tempo, bevægelser, retninger osv. Den kan trænes alene, og det virkede fantastisk med Max! Intet snus og totalt fokus. Spændende fører 😊
  • De andre i gruppen (Jette/Jennifer) markerede med kegler en rute jeg skulle gå med Max i P5. For at skabe variation i den måde man selv ville træne i positionen, hvor man kan være tilbøjelig til at gøre det samme hver gang.
  • 8-tal markeret med kegler, jeg skulle gå igennem med Max i P5 forlæns og baglæns. Og gik i fælden og begyndte på længere stræk, men blev kraftigt mindet om, at det ikke var opgaven at gå ottetaller, men at arbejde med processen at få hunden til at forstå og blive belønnet for mikroskopiske bevægelser i positionen
  • Overgange i stærk position. Hvad gør, at hunden skifter tempo, når vi gør. Forkommandoer, benbevægelser, tegn vi ikke tænker over? Vi filmede hunanden og gav feedback. Det var åbenlyst for de andre, at jeg i første runde rettede ind efter Max. I anden, hvor jeg skulle holde farten i de forskellige tempi, skulle Max pludselig anstrenge sig meget mere, ikke mindst i langsom gang. Og da jeg ENDELIG begyndte at kommer kommandoer på, var han pludselig med uden problemer. Interessant læring: hjælp din hund, og den kan gøre det bedre 😉
  • Endelig havde vi en kort runde til sidst, hvor vi arbejdede med starten af en bevægelse mod hunden (P1 hvor jeg gik til venstre).
Nørderi på mikroplan, hvor det virkelig gik op for mig, hvor jeg har sprunget over væsentlig grundindlæring …


Konklusion: Endnu en fantastisk træningsrunde hos Anja! Meget inspirerende, masser af energi, og jeg tog hjem med en morderlig lyst til at hjælpe Max og mig selv til en rivalisering af vores samarbejde og vores indlæring af P5. Tak!!!

Ingen kommentarer: