lørdag den 21. april 2012

Ken Ramirez: Advanced Training Concepts: Accomplish More - Keep it Simple! - II


Dag 2 af seminaret med Ken Ramirez omfattede følgende fire emner: Recipe for becoming a Top Trainer, Aggression Treatment Plans, Problem Solving og Animal Training Consulting.
Recipe for becoming a Top Trainer
Jeg har hørt dette indlæg 14. august 2010, og har skrevet lidt om det her. Lige som dengang (!) skriver jeg ikke om det i detaljer. Det, der virkelig gjorde indtryk på mig, er den lange periode der går fra en nystartet uerfaren træner begynder på et forløb, til den pågældende er ”færdiguddannet” (for færdig bliver man aldrig) som træner, der kan gå 3-5 år. Der arbejdes meget med at etablere et solidt fundament hos trænerne, så de skal arbejde længe med basisøvelser på trænede dyr, indtil de kan dette rigtigt godt, før de får lov til at arbejde videre med flere teknikker og flere slags adfærd. Det er helt afgørende at de tekniske bliver dygtige til at arbejde på basisadfærd. Ligesom det er vigtigt at vores hunde kan deres basisadfærd godt, før vi bygger videre på den ...

Aggression Treatment Plans
Dette indlæg gav et overblik over en række forskellige metoder til at håndtere problemer med aggressive hunde, hvor aggression er defineret som alle former for uønsket fjendtlig adfærd (ressourceforsvar, beskyttende adfærd, gøen osv.).

Ken har anvendt en stort antal forskellige metoder i praksis, og gav et overblik over følgende: Look at That Game (McDewitt), Constructional Aggression Treatment (CAT) (Rosales-Ruiz & Snider), Click to Calm (Parsons), Train on incompatible behaviour (fx Watch Me, U-Turn, Recall), Behavioural Adjustment Training (BAT) (Stewart) og Abandonment Training (King).

Alle metoderne blev gennemgået og kommenteret ud fra det videnskabelige grundlag, hvor de kunne anvendes, ulemper, fordele og yderligere information.

Ingen af strategierne er løsningen på alle aggressionsproblemer, men der findes rigtigt mange måder at håndtere problemerne på.

Problem Solving
Jeg har hørt en kortere udgave af dette indlæg 15. august 2010, og har skrevet lidt om det her. I forhold til dengang kom der mange flere detaljer med, ikke mindst i relation til afdækning af hvad årsagen til problemet kan være. Mange er tilbøjelige til meget hurtigt at komme en karakteristik på problemet (min hund hader mænd, min hund har altid haft problemer med …, der er ikke tid at løse dette osv.), som alt sammen er dårlige undskyldninger for ikke at løse problemet.

Ken gennemgik meget detaljeret 8 grupper af årsager til problemer: omgivelser, sociale forhold, psykologiske, fysiske, træneren, træningssessionen, regression og (manglende) generalisering.

Helt grundlæggende er problemer kendetegnet ved at hundens uønskede adfærd øges, og den ønskede adfærd mindskes – dvs. uønsket adfærd forstærkes, og ønsket straffes. Og det kan være meget svært at finde ud af, hvad det egentlig er der forstærker eller straffer hunden.

Egentlig problemløsning kræver, at der skal ændres noget for at problemet bliver løst korrekt (altså årsagen til problemet også fjernes). Og det er tit den største hindring for løsningen, for det er rigtigt svært at få menneskene til at ændre adfærd.

Det er bare SÅ oplagt at anvende dette i forhold til træningsproblemer også :-))))

Animal Training Consulting handlede om det at arbejde som konsulent I forbindelse med problemer med dyreadfærd, hvor det altovervejende er dyrene, som er den mindste del af problemet, mens menneskene kan være endog meget tunge at danse med.

Mennesker har rigtigt mange fordomme i forhold til at løse problemerne, og igen handler det grundlæggende om, at mennesker skal ændre adfærd for at ”dyreproblemer” bliver løst.

Så man skal forstå de bagvedliggende succeskriterier, for at kunne håndtere problemerne korrekt.

Anja, Johanna og jeg gik til Erding efter dagens program og Anja med Titanic-plakaten var jo et oplagt motiv!

Ingen kommentarer: