lørdag den 24. juni 2017

HTM/FS Summer Camp 2017 – dag 2

Lidt regn under et træningspas (Foto: Neel Ane Smed)

Dag 2 af Summer Camp var den mest omfattende med 3 x 2 timers sessioner og et 2 timers foredrag efter aftensmaden. Vejret var med os en del af tiden, men der kom også lidt regn, som man kan se af fotoet ovenfor. En virkeligt spændende dag, med nogle gode sessioner og et meget spændende foredrag.

Gruppetræning med Karolina Hasselroth

Vi havde en stribe øvelser, som fokuserede dels på førerens opvarmning (energiskabelse), dels på at arbejde med iscenesættelse, at skabe mening med rekvisitter med mere. Det hele uden hund.
 • Opvarmning af fører før konkurrence: samuraiøvelse, hvor deltagerne står i en cirkel, en løfter hænderne og råber, de to naboer slår den i midten med samuraisværd og den midterste sender stafetten videre til en anden. Og så kører cirklen.
 • En øvelse, hvor vi skulle lave en bevægelse, fx tegne en cirkel, naboen skulle overdrive den og så fremdeles.
 • Overdrivelse, hvor der både indgik bevægelse og lyd
 • Klappeleg, hvor en klappede begge hænder mod sidemandens, og denne kunne klappe igen eller vende og klappe videre i cirklen
 • Øvelse hvor en havde en kuglepen, skulle sige til sidemand: ”Dette er en kuglepen”, sidemanden skulle svare ”Hvad er det?” og man skulle svare ”En kuglepen” og give den videre. Der kom også en sandal med i øvelsen
 • Stoleleg, hvor der var en ledig stol, og en deltager, der stod op, og øvelsen gik ud på at forhindre at den stående fik en stol at sidde på
 • Øvelse, hvor en deltager skulle gøre noget, makkeren skulle spørge: ”Hvad laver du?” og man skulle svare noget andet end det man gjorde. Hvorefter makkeren skulle udføre det, som den første sagde han/hun gjorde. Osv.
 • Associationsleg, hvor en person i cirklen sagde et ord, naboen skulle sige et ord, som begyndte med slutbogstavet i det forrige ord, og så fremdeles
 • Vi skulle nævne et sted (fx Rådhudspladsen, en hundetræningsplads, en skadestue) og skulle hver især være ”noget” på pladsen, fx en affaldskurv, en læge, en kanyle osv.
 • Vi var fire der kom i et telt, og kom frem én efter én, så en anden udføre en sekvens, og skulle gentage den osv. Sidste mand (det var mig) skulle gentage den forrige og så fortælle, hvad historien var – og der var sket en del undervejs :-) Det var noget med mord på en banegård oprindeligt, og noget helt andet til sidst
 • Derefter en tilsvarende med et mord i en skov med bue og pil
 • Endelig skulle vi parvis lave en lille sekvens med en rekvisit efter eget valg. Kira og jeg lavede en fin rutine til Ølhunden glammer. Hvorfor dit og hvorfor dat kom det fra Lina, så vi skulle virkelig kunne redegøre for alt muligt, bl.a. om det var almindeligt at stille en tom ølflaske tilbage i kassen i Danmark, hvor for jeg rejste mig, hvad hunden lavede imens, hvordan man kunne vise at ølflasken var tom.

Individuel træning med Lucy Creek

Jeg var først på, vi havde 10 minutter hver, og jeg tror jeg var den eneste som havde valgt ikke at have hund med. Jeg ønskede og fik feedback til HTM-nummeret, som Lucy så i går og ideer til udviklingen.

Hun synes programmet har en virkelig god start, men fuser ud. Rekvisitterne anvendes for lidt, slutningen med at vende tilbage til border virker mærkelig (hvorfor vender jeg tilbage?), der er for lange stræk hvor Max bare følger, hun vil gerne se noget mere selvstændigt arbejde. Hun synes positionerne P9 og P10 er fine, men vil gerne have styrket de andre.

Vi talte om ideer til at anvende rekvisitterne mere. Her er nogle bud:
 • Glemme hatten på stolen, vende tilbage for at lede efter den, fx P1 sidelæns om bordet, mens jeg leder (fx løfte dug) og hund følger med
 • Der skal være en grund til at vende tilbage, og det er den glemte hat
 • Vi talte også om at ryge, men cigaretten ville være i vejen under rutinen væk fra bordet
 • Jeg kan også får det dårligt, og derfor skulle vende tilbage til bordet
 • Jeg kan flytte på stolen, fordi jeg godt vil ud i solen, og lave noget i den forbindelse
Masser af godt input og jeg har virkelig får sat gang i overvejelser om at udvikle nummeret til en meningsfuld historie.

Gruppetræning med Christina Ingerslev

Udgangspunktet for træningen var, at hunden fuldstændig spejler os. Overskriften var Energi og følelsesmæssig spejling, og vi arbejdede med begrebet Grounding, hvor vi skaber fast grundlag (ro) inde i os selv og kan regulere det følelsesmæssige niveau i forhold til hunden med det, som grundlag.

Anita, som jeg var i gruppe med, og Christina kunne se markant forskel på Max, når jeg fik skabt det rette udgangspunkt – det var rent ud sagt forbløffende, som der pludselig skete noget.

Jeg kan ikke beskrive det ordentlig nu, men jeg kunne se, det virkede, og det er meget meget spændende. Bestemt noget jeg skal arbejde meget videre med.

Christina Ingerslev: Gå glad til konkurrencer!

Et fantastisk foredrag at slutte dagen af med, 2 timers meget koncentreret stof om det at konkurrere. Jeg skal ikke forsøge at gengive foredraget, men nogle få stikord, som jeg særligt hæftede mig ved:
 • Nervøsitet er en fysiologisk reaktion, den gør at vi mister fokus, men omvendt er det ikke godt hvis den er helt fraværende. Byd den velkommen, for du kan ikke fortrænge den.
 • Der er mange årsager til nervøsitet, en vigtig er at resultatmål (hvor man er afhængig af konkurrenters præstationer), bliver vigtigere end præstationsmål.
 • Forbindelsen mellem hund og fører: Hunden aflæser ALT, så hvis du fx føler skuffelse eller vrede, véd din hund det øjeblikkeligt og du er nødt til at agere.
 • Alt hvad din hund gør, er godt – ALT, altid. Det må du acceptere eller ændre, der hvor du ikke kan acceptere det
 • Er der nogen skygger, er der noget din hund ikke må være, så tag aktion, ellers vil det modarbejde jeres udviklingspotentiale
 • Hvad kan man gøre? Man skal være bevidst og forstå, hvad der modvirker succes. • Man kan ændre sine følelser kropsmæssigt (fx Power Poses), man kan vise begejstring, man kan se ud som man har styr på det. Fake It till you become it
 • Man kan ændre følelser handlingsmæssigt fx via sjove øvelser.
 • Man kan ændre følelser tankemæssigt ved fx bevidst indre dialog.
 • Til en konkurrence har man to opgaver, og kun to: 1. Fokusere på, hvad du skal gøre NU. 2. Samarbejde med og støtte din hund.
 • Man kan ændre følelserne med nærvær, fx ved at bruge det cirkulære åndedræt.
Et kæmpestort og vildt spændende område, for alle der interesserer sig for at konkurrere, og det er helt utroligt så meget information Christina kan formidle på 2 timer. Tusind tak!

Ingen kommentarer: