lørdag den 23. januar 2010

Eliteklasse med Palle Bergsø


Deres udsendte nyder solen sammen med Sanni (Foto: Conni Hansen)
I dag gik turen så til Fjordager Idrætsforenings Fodboldafdeling i Odense, hvor Åsa Eriksson havde arrangeret et kursus med Palle Bergsø.
Jeg havde hyggeligt selskab af mednørd Conni, så vi fik da lige klaret lidt af verdenssituationen undervejs :-)
På kurset blev LP Eliteklassen gennemgået grundigt: Palle gennemgik forløbet fra lodtrækningen i starten til prøven er slut. Hvad må man som fører, hvad må man ikke? Hvordan skal de enkelte øvelser udføres og hvad trækkes der for?
Palle indledte med at fortælle, at han ikke var vant til at undervise, og jeg må så konstatere, at han er et naturtalent! For han havde vist fuld opmærksom fra alle nogen af 20 deltagere gennem de fulde 5½ timer kurset varede.
Kurset var opbygget så der først kom noget generelt om Elite-prøver, så blev de første 6 øvelser gennemgået i detaljer, og derefter demonstrerede Birgitte Brüel og Chief øvelserne med Michael Varding-Hasse som prøveleder. Vi fik lejlighed til selv at bedømme og sammenligne med Palles bedømmelser. Og ja, det er SVÆRT! Der er ting dommeren ser, som man ikke kan se fra sidelinien, og omvendt. Og afhængig af hvilken vinkel man står i i forhold til ekvipagen kan man fx se/ikke se en skæv plads. Så dommeren er nødt til at følge ekvipagen ret tæt for at få mest muligt med. Hvilket derfor også er et vigtigt træningsmoment …
Efter frokost gennemgik Palle de sidste fire øvelser og derefter igen demo, hvorefter der var lidt diskussion og afrunding.
Jeg har naturligvis læst reglementet for Eliteklasse, og det indeholder selvfølgelig ikke alt det, som står i ”dommerens sorte bog”, så jeg gjorde en masse notater undervejs. Nedenstående er et udsnit af punkter jeg har noteret.

Generelle kommentarer:
 • Hunden skal have halsbånd på under konkurrencen
 • Hunden behøver ikke at være ved førerens venstre side mellem øvelserne, den skal bare være tæt på føreren
 • Dommeren vil normalt (hvis det ikke er meget grelt) give en mundtlig advarsel hvis hunden ikke er tæt nok på, man snakker for meget med hunden etc. – man får ikke det gule kort direkte
 • Man må ikke ”træne i ringen”, så man må ikke fx dække hunden af mellem øvelserne, sige ”bliv” eller vende sig om i firkanten for at give en ekstra kommando, hvis hunden ikke har indtaget korrekt position
 • Hvis dommeren tilbyder at oplyse hvad der trækkes for, skal man (hvis man er interesseret) sige ja tak, og bede dommeren give kommentarerne til en hjælper lige uden for ringen, så man som fører kun har fokus på hunden i ringen
 • Under konkurrencen er det KUN prøvelederen man kommunikerer med, ikke dommeren
 • Man skal fortælle prøvelederen hvad man vil bruge som klartegn (og det behøver ikke være det samme i alle øvelser). Pas på med at bruge et tegn, som hunden reagerer på – eksempelvis kan man nikke lidt uden at se på prøvelederen
 • Når Palle dømmer, tager han udgangspunkt i karakteren 8 (= 1. præmie) og justerer så ud fra helhedsindtrykket. Det er ikke bare en mekanisk udregning, hvor småfejl trækker efter en fast skala.
 • Hvis en øvelse stoppes i utide (dommeren siger ja tak), skal man spørge, om man må gøre den færdig – man må ikke bare gøre det
Kommentarer til enkeltøvelser (på ingen måde udtømmende, det er bare detaljer, som jeg gerne vil fremhæve):
 • Fællessit. Føreren må ikke røre hunden når man gør klar til øvelsen. Hvis hunden tripper koster det ½ point pr. trip.
 • Fællesdæk. Træn på at prøvelederen både siger ”værsgo” og peger på ekvipagen. Hunden skal ligge lige i forhold til udgangspositionen.
 • Fri ved fod. Palle ser som udgangspunkt på hundens ivrighed, hvor hurtigt den indtager positioner mv. Højre om holdt og venstre om holdt skal udføres øjeblikkeligt. Tempoet i gang mv. skal være ensartet (ikke temposkift). 1 gøen koster 1 point. 1 forkert indtaget plads koster 2 point.
 • Firkant. Under gangen skal man gå en tydelig firkant. Man skal gå i samme afstand fra firkanten hele tiden (max ½ meter). Alle positioner skal indtages parallelt med den aktuelle side af firkanten. Samme tempo som i fri ved fod.
 • Indkald. Indkaldet skal være lige mod fører og positioner skal indtages lige. Ved første indkald må man bruge hundens navn + kommando. I andet indkald må man kun bruge én kommando (som godt må være hundens navn). Hunden skal stoppe inden for en kropslængde for at få 10 og indenfor tre for at få 9. Ekstra kommandoer koster 1 point. Dobbeltkommandoer ved en position betyder at øvelsen mistes. Hvis en position indtages forkert kan man max få 7. Palle ser ikke på placering i forhold til kegle, men tid fra kommando til reaktion. Det koster 2 point hvis hunden løber ind i førerens ben.
 • Fremsending. Man må ikke vise hunden hverken kegle eller felt, ofte vil dommeren stille sig, så føreren ikke kan se keglen. Hvis stå-kommando er afgivet og hunden er uden for cirklen får man 0. Ved sending til felt må man bruge armtegn og dreje hoved samtidig, ellers er det dobbeltkommando. Stå skal afgives når hunden er i feltet, ellers betragtes det som ekstra kommando for at bremse hunden. Det trækker hvis hunden løber til felt i en bue (1) eller fra siden (2). Mellem stå og dæk skal der gå tid, så det kan ses at hunden står. En dirigeringskommando koster 1 point, hvis hunden reagerer på den, ellers er øvelsen slut. Der skal være samme tempo i udløb til kegle, udløb til felt og indkald.
 • Apportering. Hunden skal løbe lige til apporten. Hvis hunden dækker eller sitter ved keglen koster det 2 point. Hvis hunden skubber apporten koster det 2 point.
 • Springapport. Hvis apporten ligger på ringlinien skal man som fører ignorere det (det koster ikke at hunden går ud af ringen for at samle op). Berøring af springet koster 2 point. En urolig start (fx hunden letter enden) er tyvstart og man kan max få 7 point
 • Næseprøve. Hvis man giver ekstra søgekommando mister man øvelsen. Genstandene må ikke flytte sig, det giver fratræk hvis de gør. Hvis hunden puffer til næseprøve koster det 2 point. Næseprøven må aldrig ligge yderst. Hvis hunden søger over den rigtige prøve mere end 1 gang trækker det. Hunden skal løbe lige ud og lige tilbage. Palle trækker for ”cigar”. Hunden må godt rette pinden på plads i munden (lægge tilrette, ligesom apport).
 • Stillingsskift. Hvis man springer en position over mistes øvelsen. Man skal bruge samme tre verbale kommandoer i øvelsen fx dæk, stå, sit. Man må ikke fx sige dæk, sit, stå, down …
Et meget inspirerende kursus, som jeg er sikker på mange flere vil kunne have stor glæde af at opleve. Stor tak til Åsa for initiativet, Palle for inspirerende, pædagogisk og entusiastisk formidling og Birgitte og Chief for flotte demoer, inkl. indlagte fejl :-) Underlaget var lidt uvant (sne og is) og det var ret koldt og blæsende, men Birgitte tog det hele som en kærkommen anledning til at træne og med den stående bemærkning om Chief: ”Det er jo en elitehund”!!!

Ingen kommentarer: