fredag den 17. august 2012

Spaniel Klubben

Jeg er medlem af Spaniel Klubben fordi jeg har en spaniel.

Der har på Facebook været en del indlæg om klubben på det sidste, fordi hele Sundhedsudvalget, 2 suppleanter og 2 bestyrelsesmedlemmer (af 5) har trukket sig affødt af …

Der var lovet en redegørelse i medlemsbladet Spaniel Nyt. Det kom i dag, og der var sandelig en redegørelse, der ville noget. 20 sider om sagen, som er belyst på en ualmindeligt sober måde. Den tilbageværende bestyrelse har redegjort for sagen. En suppleant har redegjort for at han trak sig. Bestyrelsen har kommenteret suppleantens redegørelse. Det fratrådte Sundhedsudvalgs kommenterer bestyrelsens redegørelse, med 5 bilag (mail fra DKK, mail fra KVL, mail fra Sundhedsudvalg til DKK, mail fra DKK til opdrætter efter Sundhedsudvalgets svar, mail fra DKK til opdrætter efter bestyrelsens kontakt til DKK). Samt bestyrelsens kommentarer til Sundhedsudvalgets indlæg.

Jeg er imponeret over hvor flot og redeligt det fremstår, det er flot arbejde af redaktionen.

Det drejer sig om dispensation for manglende øjenlysning for en hund som er død i en tidlig alder af cancer. Der er frosset sæd ned fra hunden, som ønskes anvendt i avlen. Der meddeles i første omgang et afslag til opdrætteren begrundet i, at det ikke kan udelukkes at canceren er arvelig. Den påtænkte kombination har en indavlskoefficient på 14 % (DKK’s anbefaling er max 6,25 %), hvilket dog ikke er nævnt i afslaget. Opdrætteren kontakter formanden for Spaniel Klubben, og det ender med at tre medlemmer af bestyrelsen bliver enige om at henvende sig til DKK og de får omstødt afgørelsen på dispensationen: ”Bestyrelsen mener ikke at det er spanielklubbens opgave at fungere som politimyndighed og afgøre hvad erfarne opdrætter skal gøre eller ikke gøre i deres avl, så længe vores avlsrestriktioner og DKK’s etiske anbefalinger følges.”

Som almindeligt medlem kan jeg godt undre mig over sagen.

Det er åbenbart at der er nogle uklare regler vedr. kompetencerne mellem Sundhedsudvalget og Bestyrelsen, og det er uklart om suppleanter til bestyrelsen har stemmeret eller ej. Det er formalia.

Tilbage står, at Spaniel Klubben officielt giver sin accept af, at der avles på sæd fra en hund, der er død i en ung alder af cancer (som det ikke kan afvises er arvelig) og med en påtænkt parring med en indavlskoefficient på 14 %, over det dobbelt af DKK’s anbefaling.

Der er en række medlemmer der kæmper for at få en ekstraordinær generalforsamling, for at få denne sag belyst. Jeg håber det lykkes og har selv skrevet under på, at jeg ønsker det. Hvis det ikke lykkes er der en ordinær generalforsamling til april 2013, hvor formanden og to andre bestyrelsesmedlemmer er på valg. Og så er der jo bare nogen der skal sørge for at sikre, at der er tre andre der er villige til at stille op til valg og påtage sig bestyrelsesansvaret. Det er jo det herlige ved demokratiske foreninger. Jeg kan forsikre om at jeg har masser af dårlige erfaringer med bestyrelsesarbejde i specialklubber, så det bliver ikke mig :-) Men jeg synes det er en interessant sag ud fra flere forskellige synsvinkler, og som sagt ualmindeligt sobert og grundigt belyst.

Som skrevet, jeg er kun medlem af Spaniel Klubben fordi jeg har en spaniel, og Megan og jeg skal i morgen op i rally championklasse i Sorø ved Border Collie Klubbens klubmesterskaber. Der er ikke mindre end 13 hunde i klassen, så det bliver meget tæt på en generalprøve på DKK's DM næste weekend. Megan og jeg føler os helt klar!

Ingen kommentarer: